Lämpötilaseuranta

Lämpötilamittarit ja -seurantajärjestelmät nopeuttavat ja helpottavat apteekkien ja terveydenhuollon tarkkuutta vaativan kylmäsäilytyksen lämpötilaseurantaa. Yksinkertainen IceSpy-lämpötilaloggeri tehostaa ja helpottaa viileä- ja kylmäsäilytyksen lämpötila-alueen tasaisuuden seurantaa, ja mahdollistaa helpon seurantakirjanpidon ja -statistiikan.